Visie

Visie

Is een uitnodiging om juist ‘visieloos’ te gaan leven, los te komen van ideeën en overtuigingen en op elk moment de waarheid van wat er is, jezelf en je leven zélf te ontmoeten.

Uit de gebroken spiegel’ is ontstaan vanuit het verlangen het mysterie van leven en sterven te ontrafelen, een tipje van de sluier te willen oplichten, helderheid te verkrijgen. Het weliswaar persoonlijke verhaal is bedoeld als beschrijving van een zoektocht naar zowel de essentie en bron van het leven als een onderzoek naar mijn eigen verdichtende mentale patronen. Plotseling geconfronteerd met de dood leidde een existentiële crises, die alle vaste grond onder mijn voeten leek weg te slaan, als aanleiding.

Het boek beschrijft hoe je je juist op zo’n moment niet alleen maar overgeleverd hoeft te voelen aan dat wat gebeurt en dat je je er niet helemaal in hoeft te verliezen. Dat je stevig met je ene been kan staan in – en vertrouwen op – specialistische hulp van buiten, zoals vakbekwame artsen, therapeuten etc. en je met je andere been kan leren je te verbinden met je Zelf; en zo de twee polen van je duale bestaan gelijkwaardig samen te laten werken én samen te laten komen.

Een persoonlijke ramp van welke aard dan ook reikt je zo juist de hand naar een dragende basis en vaste grond in jezelf die altijd al aanwezig was, is en zal zijn; het is een uitnodiging om in jezelf af te dalen naar de bodem van je ZIJN, je Ziel, je eigen (helende) bron…  Vaak ver weggestopt en verstopt, maar altijd weer vindbaar, als je de moed en ruimte vindt je ervoor te openen, als je durft los te laten en oude gehechtheden en ideeën durft op te geven. Deze ware bron van kracht én leven kan het totale verschil maken tussen een wereld die lijkt in te storten en een wereld van wonderen en innerlijke rijkdom die zich kan openen.

Als je ervaart dat je persoonlijk (individueel) bewustzijn onlosmakelijk verbonden is met het Universeel bewustzijn, dat ze één zijn, altijd waren en altijd zullen blijven, kan deze glimp van Eenheid, Eenwording je manier van beleven van alles wat gebeurt en van wie je bent totaal veranderen. Het geeft de mogelijkheid tot vernieuwing; je kunt de wereld door een nieuwe bril leren zien, en leren voelen en bewust te worden vanuit welke bril je het leven ervaart, om te kiezen vanuit welke waarheid je verlangt te leven.

Dat is Yoga; eenwording, verbinding met je lichaam, je cellen én met de bewoner: je bron, je Zelf, je ziel, het goddelijke, het Absolute of hoe je het ook maar noemen wilt. En dat kan alleen maar als je je tegelijkertijd ook verbindt met de mens die je bent (geworden), als je jezelf kunt toestaan zonder strijd en zelfafwijzing jezelf te mogen ont-moeten en te mogen ZIJN.

Yoga – waar meditatie een onderdeel van is – biedt een individueel pad naar heelwording; het weer contact maken met je Zelf en je totale mens-zijn. Het contact was er altijd al maar kan erg vertroebelt zijn geraakt en door (lichamelijke en mentale) blokkades niet meer ervaarbaar zijn. Zo kan het voelen alsof je alleen maar een hoofd bent en vanuit je hoofd leeft, wat dan zo topzwaar en overbelast aanvoelt. Dan is denken en gericht zijn vanuit eigen overtuigingen de kern van het leven geworden, in plaats van relationeel open voelen en ervaren en leven vanuit een gevoel constant gedragen te worden en deel te zijn van het grote geheel: Yoga.

Dat betekent dus dat je bij een spirituele zoektocht (weer) met twee benen op de grond en in de realiteit komt te staan. Dat je leert leven met de werkelijkheid zoals die is en je bril van verwachtingen en vastomlijnde ideeën over hoe het zou moeten zijn afzet. Dat je mens mag worden en het alsmaar stromende leven door jou heen mag toelaten, dat je bij elke inademing levensenergie ontvangt en bij elke uitademing weer dankbaar naar de aarde loslaat.

Een ‘sadhana’ is iemand die vanuit een oprecht en liefdevol verlangen naar echtheid met toewijding en overgave de verbinding met zichzelf en alles wat er is aangaat. Steeds weer opnieuw. Die zichzelf toestaat te mogen vallen en weer op te staan. Die de bewegingen van het leven gaat herkennen. Die door helderheid en open voelen wenst te leren inzien hoe het ego en haar gehechtheden werken, om zich vervolgens meer met de basis, zijn of haar eigen grond en ziel te verbinden en meer daarvanuit wenst te leven. Die wenst de innerlijke hardheid en vernauwing steeds weer opnieuw te laten gaan en zich vanuit zachtheid wenst te openen voor het volle leven, hoe dat ook is. Die middels het aangereikte en ervarene in een yogales leert te leven zoals het leven in haar vol-ledigheid bedoeld is.

Hatha yoga en Meditatie kunnen je beiden en samen begeleiden tijdens zo’n spiritueel pad. Gebaseerd op het achtvoudig pad van Patanjali wordt bij de Hatha yoga het accent gelegd op de derde trede, die van de asana’s (lichaamsbeoefening). Bij meditatie zijn dit de laatste drie treden. Samen met en ingebed in de eerste twee treden (het zuiver omgaan vanuit inzicht met de samenleving en met je eigen lichaam, ziel en geest), de vierde trede (bewustzijn en omgaan met de pranastroom, levensenergie bv. d.m.v. ademhaling) en de vijfde  (het niet impulsief reageren op zintuiglijke reacties) vormen zowel Hatha yoga als meditatie een totaalpakket voor een ‘sadhana’, en worden tezamen aangeboden zowel in de Hatha yogalessen als in de Meditatieve yoga. Muziek kan heel direct door het toelaten en ontvangen van energie/trilling van de klanken openend en verzachtend werken en je weer als heel mens aanwezig laten zijn. Alleen de ingang en de accenten bij alle drie de vormen is anders. In Yoga-Satsang komt alles samen in een meer meditatieve eenvoud.

En zo zijn we weer terug bij het begin van deze tekst, en hebben we het één en het ander weer tot één verbonden tot Eén geheel…Het Ene Zelf waar alles uit is ontstaan en wat overal als essentie in aanwezig is.