Privacy Beleid

Privacy Beleid

 Persoonsgegevens

1. Sattva Yoga Yvonne draagt veel zorg bij het secuur en integer omgaan met de gegevens van haar cursisten en derde partijen.

Cursisten

2. De volgende gegevens van cursisten worden door Sattva Yoga Yvonne verwerkt: NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mail worden opgeslagen zodat contact kan worden opgenomen betreft de cursus, het versturen van lesbrieven, aankondigingen van evenementen (informatie) en zaken betreft betalingen. Tevens wordt de aanwezigheid tijdens de lessen bijgehouden om afmeldingen op te kunnen vullen met andere cursisten. De betaalgegevens worden opgeslagen voor de boekhouding en belastingaangifte.

3. Gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk gezien noodzakelijk of praktisch gezien nodig is. Na elk seizoen wordt een overzicht gemaakt van de cursisten die het seizoen erop doorgaan of stoppen. De gegevens (behalve de betaalgegevens) van de cursisten die stoppen worden binnen 6 maanden na afloop van het seizoen verwijderd, tenzij toestemming is gegeven door de cursist om op de hoogte te willen worden gehouden voor toekomstige evenementen. De betaalgegevens worden tot 5 jaar bewaard i.v.m. belastingvoorschriften.

4. De gegevens worden niet gedeeld of verhandeld met derde partijen, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

Geïnteresseerden

5. De volgende gegevens van geïnteresseerden worden door Sattva Yoga Yvonne verwerkt: de naam, e-mailadres en indien nodig het telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor contact en het inlichten over geboden activiteiten (workshops e.d.)

6. Geïnteresseerden kunnen zichzelf ten alle tijden per email afmelden voor het ontvangen van aankondigingen van activiteiten, die enkele keren per jaar verstuurd worden. Het afmelden zal gepaard gaan met het verwijderen van de opgegeven gegevens van de geïnteresseerde.

Derde partijen

7. De volgende gegevens van derde partijen worden door Sattva Yoga Yvonne verwerkt: facturen voor zaalhuur en andere onkosten. Deze gegevens worden alleen opgeslagen voor de boekhouding met een termijn van 5 jaar i.v.m. belastingvoorschriften.

Rechten

 8. Cursisten en derde partijen van wie gegevens worden verwerkt, hebben omtrent privacy:

 • inzagerecht
  • het inzien van de gegevens die Sattva Yoga Yvonne van de persoon bezit;
 • recht op rectificatie
  • het mogen aanpassen van de gegevens;
 • recht om vergeten te worden
  • verzoek doen tot verwijderen gegevens;
 • recht op beperking van verwerking
  • verzoek tot het beperken van de soort/aantal gegevens die verwerkt worden;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • de gegevens opvragen zodat die meegenomen kunnen worden naar een andere organisatie (bijv. andere yoga school);
 • recht van bezwaar
  • bezwaar maken tegen het verwerken van (bepaalde) gegevens.

Dit betekent dat een cursist of derde partij altijd contact op kan nemen met Sattva Yoga Yvonne voor het gebruiken van een van deze rechten. Sattva Yoga Yvonne zal proberen binnen vier weken op het verzoek in te gaan. Graag wordt u verzoekt contact op te nemen via mail voor verzoeken.

9. Wanneer een der verzoeken wordt ingediend, vraagt Sattva Yoga Yvonne de desbetreffende persoon zich eerst te identificeren d.m.v. een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs. Dit doet de Sattva Yoga Yvonne om de bescherming van de privacy van haar cursisten en derde partijen te waarborgen. Wanneer de identificatie overeenkomt met de persoon waar het verzoek op is gericht, zal de Sattva Yoga Yvonne de nodige handelingen uitvoeren. De kopie van het identiteitsbewijs wordt na afhandeling van het verzoek vernietigd.

Website

1. De website van Sattva Yoga Yvonne (https://www.yvonnemekaoui.nl/) maakt geen gebruik van media van haar cursisten en derde partijen. Mocht dit wel voorkomen, zal dit alleen het geval zijn indien nadrukkelijke toestemming is gegeven door de cursist of derde partij.

2. Deze webpagina maakt geen gebruik van cookies voor bezoekers van de website.

Ingesloten inhoud van andere websites

3. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over de bezoeker verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en de interactie van de bezoeker met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als de bezoeker een account heeft en ingelogd is op die website.