Samenwerking

Ik werk samen met verschillende collega’s:

William Yang en Ytsje Landman bij de Taborlicht yogalessen:

www.williamyang.nl

www.williamyangfoundation.nl

www.ytsjelandman.nl

The Light of Being: geïnitieerd als doorgeefster van de Light of Being Yoga, een zachte meditatieve yogavorm.

www.lightofbeing.org

Anke Kruip van Praktijk de Wissel. Wij werken verbonden met en vanuit dezelfde bron en gedachtegoed. Zij biedt acupunctuur, tui-na massage en leefstijladvies:

 “Allerlei klachten of gebrek aan energie belemmeren de gewone gang van zaken in het dagelijkse leven. Het is dan tijd voor een goede aanpak; op zoek gaan naar de oorzaak van de klacht en daarmee aan de slag gaan.

Het lichaam wordt met deze Chinese aanpak geactiveerd om de problemen te lijf te gaan. Met de levenskracht die daardoor vrijkomt is het lichaam vervolgens zèlf  in staat om de klachten op te lossen en kun je met de vrijgekomen energie de gewenste verandering aan.

 De opwaartse spiraal is in gang gezet en de weg naar een prettiger leven ligt open. Een andere kijk, een andere aanpak, dat is de kracht van “ op een ander spoor” .

 www.praktijkdewissel.com